Admin

ระบบขออนุญาตใช้รถยนต์ทางราชการ

ผู้ใช้: รหัสผ่าน :
       

จาก

 

จากวันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
เลขที่ ผู้ขอ กลุ่มงาน หัวข้อ สถานที่ วันไป วันกลับ ทะเบียนรถยนต์ พนักงานขับรถ
1969 นายประภาส สุนันท์ กลุ่มงานควบคุมโรค ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมพัฒนาองค์ความรู้และทักษะจำเป็นในการให้บริการวัคซีน คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี 2018-11-28 08:00:00 2018-11-30 16:30:00 กค-8841->อีซูซุ 4 ประตู