ดาวน์โหลดจาก  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

ลำดับ หัวข้อเรื่อง เวลาส่ง ผู้ส่ง โหลด เข้าชม
 3282  สรุปมติและข้อสั่งการ ประชุม คปสจ.ศก.ครั้งที่ 12/2560 2018-01-04 07:45:31  สุธาสิณี ขันทองไพบูลย์  152  150 
 3280  หนังสือแจ้งอนุมัติงบค่าเสื่อมปี2561 2018-01-03 16:10:32  นิธินันท์ ราศรี  101  346 
 3273  Power Point ประชุม คปสจ.ศก.ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ 2017-12-29 17:43:56  สุธาสิณี ขันทองไพบูลย์  114  103 
 3261  ตัวอย่างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 2017-12-22 15:02:23  นิธินันท์ ราศรี  117  110 
 3260  ตัวอย่างโครงการงบลงทุนปี2562 2017-12-22 14:53:04  นิธินันท์ ราศรี  102  100 
 3259  รายการงบลงทุนปี2562 2017-12-22 14:36:56  นิธินันท์ ราศรี  237  193 
 3253  เอกสารประกอบการประชุม 20-21 ธันวาคม 2560 2017-12-19 19:54:49  ธีรบูลย์  123  126 
 3231  สรุปมติและข้อสั่งการ ประชุม คปสจ.ศก.ครั้งที่11/2560 2017-12-04 14:34:23  ชุลีพร  178  195 
 3223  Power Point ประชุม คปสจ.ศก.สัญจรครั้งที่ 11/2560 2017-12-03 22:20:07  ชุลีพร  135  137 
 3154  แก้ไขสรุปมติและข้อสั่งการประชุม คปสจ.ศก.ครั้งที่ 10/2560 2017-11-06 15:11:01  ชุลีพร  208  211 
 3153  ขอให้ต่รวจสอบและบันทึกข้อมูลทรัพยากรสุขผ่านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนอินเตอร์เน็ต(GIS health) 2017-11-05 15:18:20  ชุลีพร  107  140 
 3152  สรุปมติและข้อสั่งการ ประชุม คปสจ.ศก.ครั้งที่10/2560 2017-11-05 15:17:14  ชุลีพร  115  110 
 3148  Power Point ประชุม คปสจ.ศก.ครั้งที่ 10/2560 2017-11-02 11:55:56  ชุลีพร  134  133 
 3141  แบบกรอกประวัติการคัดเลือกข้าราชการ/ลูกจ้างดีเด่น ปี 61 2017-11-01 10:10:15  บุณยวีร์ ทางามพรทวีวัฒน์  88  100 
 3139  แก้ไขคะแนนตัวชี้วัดงานอนามัยแม่และเด็ก 2017-11-01 10:29:49  ธีรบูลย์  85  80 
 3138  การเปลี่ยนแปลงแก้ไขคะแนน Ranking 2/2560 2017-11-01 08:39:35  ธีรบูลย์  182  156 
 3122  การดำเนินงานธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ 2017-10-17 14:09:09  บุณยวีร์ ทางามพรทวีวัฒน์  113  94 
 3099  สรุปมติและข้อสั่งการ ประชุม คปสจ.ศก.ครั้งที่ 9/2560 2017-10-03 12:17:57  ชุลีพร  243  279 
 3090  Power Point ประชุม คปสจ.ศก.ครั้งที่ 9/2560 2017-09-30 22:48:39  ชุลีพร  209  241 
 3088  การสำรวจข้อมูลค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุข 2017-09-26 19:59:02  นิธินันท์ ราศรี  269  261