ดาวน์โหลดจาก  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

ลำดับ หัวข้อเรื่อง เวลาส่ง ผู้ส่ง โหลด เข้าชม
 3398  สรุปผลการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1/2561 2018-03-16 11:04:43  ชุลีพร  95  87 
 3393  เอกสารประกอบการตรวจราชการกรณีปกติรอบที่ 1-2561 2018-03-12 21:24:00  ชุลีพร  404  91 
 3386  Power Point ประชุม คปสจ.ศก.ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 2018-03-07 09:44:21  สุธาสิณี ขันทองไพบูลย์  139  146 
 3385  แก้ไขเกณฑ์Rankingตัวชี้วัดที่2,35,36 2018-03-05 11:36:02  นิธินันท์  323  314 
 3384  Updateเกณฑ์การให้คะแนนRanking2561 2018-03-04 16:43:56  นิธินันท์  492  472 
 3380  กำหนดการออก Ranking รอบที่ 1 ปี 2561 2018-03-02 13:40:37  ชุลีพร  275  231 
 3376  เกณฑ์การให้คะแนนRangking2561 2018-02-28 13:26:03  นิธินันท์ ราศรี  752  738 
 3355  PPT วิทยากร ประกอบการบรรยายการใช้โปรแกรม SMS เมื่อวันประชุม 9 กพ. 61 2018-02-12 11:47:50  บุณยวีร์ ทางามพรทวีวัฒน์  95  85 
 3347  PPT การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ : SMS 9 กพ. 61 2018-02-09 10:32:46  บุณยวีร์ ทางามพรทวีวัฒน์  68  76 
 3341  สรุปมติและข้อสั่งการ ประชุม คปสจ.ศก.ครั้งที่ 1/2561 2018-02-02 16:41:57  สุธาสิณี ขันทองไพบูลย์  241  316 
 3340  Power Point ประชุม คปสจ.ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 2018-02-01 13:49:23  สุธาสิณี ขันทองไพบูลย์  149  151 
 3282  สรุปมติและข้อสั่งการ ประชุม คปสจ.ศก.ครั้งที่ 12/2560 2018-01-04 07:45:31  สุธาสิณี ขันทองไพบูลย์  268  270 
 3280  หนังสือแจ้งอนุมัติงบค่าเสื่อมปี2561 2018-01-03 16:10:32  นิธินันท์ ราศรี  206  453 
 3273  Power Point ประชุม คปสจ.ศก.ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ 2017-12-29 17:43:56  สุธาสิณี ขันทองไพบูลย์  180  158 
 3261  ตัวอย่างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 2017-12-22 15:02:23  นิธินันท์ ราศรี  162  154 
 3260  ตัวอย่างโครงการงบลงทุนปี2562 2017-12-22 14:53:04  นิธินันท์ ราศรี  144  140 
 3259  รายการงบลงทุนปี2562 2017-12-22 14:36:56  นิธินันท์ ราศรี  275  245 
 3253  เอกสารประกอบการประชุม 20-21 ธันวาคม 2560 2017-12-19 19:54:49  ธีรบูลย์  182  172 
 3231  สรุปมติและข้อสั่งการ ประชุม คปสจ.ศก.ครั้งที่11/2560 2017-12-04 14:34:23  ชุลีพร  215  244 
 3223  Power Point ประชุม คปสจ.ศก.สัญจรครั้งที่ 11/2560 2017-12-03 22:20:07  ชุลีพร  173  178