ดาวน์โหลดจาก  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

ลำดับ หัวข้อเรื่อง เวลาส่ง ผู้ส่ง โหลด เข้าชม
 3619  สรุปมติและข้อสั่งการประชุม คปสจ.ศก.ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ 2018-09-12 17:08:34  สุธาสิณี ขันทองไพบูลย์  81  84 
 3617  สรุปผลการตรวจติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2561 2018-09-12 10:32:11  ชุลีพร  50  62 
 3596  แก้ไขสรุปผลการตรวจติดตามและประเมินผล รอบที่ 2 ปี 2561 2018-08-27 15:08:58  ธีรบูลย์  358  442 
 3570  สรุปมติและข้อสั่งการประชุม คปสจ.ศก.ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ 2018-08-06 09:21:07  สุธาสิณี ขันทองไพบูลย์  190  234 
 3552  สรุปผลการตรวจราชการ รอบ 2 ปี 2561 จังหวัดศรีสะเกษ 2018-07-13 03:09:48  ชุลีพร  286  394 
 3544  เอกสารประกอบการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบ2_61 _จังหวัดศรีสะเกษ 2018-07-06 21:19:32  ชุลีพร  168  229 
 3539  กำหนดการออก Ranking รอบที่ 2ปี 2561 2018-07-05 13:55:25  ชุลีพร  432  477 
 3537  Power Point ประชุม คปสจ.ครั้งที่ 6-2561 2018-07-05 10:32:34  สุธาสิณี ขันทองไพบูลย์  115  114 
 3536  สรุปมติและข้อสั่งการ ประชุม คปสจ.ศก.ครั้งที่ 6/2561 2018-07-05 10:29:28  สุธาสิณี ขันทองไพบูลย์  124  105 
 3487  สรุปมติและข้อสั่งการ ประชุม คปสจ.ศก.ครั้งที่ 5/2561 2018-06-04 17:20:47  สุธาสิณี ขันทองไพบูลย์  269  303 
 3484  Power Point ประชุม คปสจ.ครั้งที่ 5-2561 2018-06-04 10:40:32  สุธาสิณี ขันทองไพบูลย์  143  161 
 3481  เร่งรัดติดตามงบค่าเสื่อมปี2560-2561 2018-05-28 14:28:34  นิธินันท์  100  166 
 3479  ข้อสั่งการ/ข้อเสนอผลการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1 ประจำปี 2561 2018-05-28 09:49:49  ชุลีพร  94  108 
 3444  Power Point ประชุม คปสจ.ศก.ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 2018-05-02 08:36:52  สุธาสิณี ขันทองไพบูลย์  190  279 
 3443  สรุปมติและข้อสั่งการ ประชุม คปสจ.ศก.ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 2018-05-02 08:35:41  สุธาสิณี ขันทองไพบูลย์  202  80678 
 3416  สรุปมติและข้อสั่งการ ประชุม คปสจ.ศก.ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 2018-04-04 17:15:18  สุธาสิณี ขันทองไพบูลย์  226  338 
 3415  Power Point ประชุม คปสจ.ศก.ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ชุดที่ ๒ 2018-04-04 09:30:28  สุธาสิณี ขันทองไพบูลย์  100  165 
 3414  Power Point ประชุม คปสจ.ศก.ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ชุดที่ 1 2018-04-04 09:27:38  สุธาสิณี ขันทองไพบูลย์  110  163 
 3403  แบบติดตามรายงานงบค่าเสื่อมตามบทเฉพาะกาล 2018-03-23 14:12:13  นิธินันท์ ราศรี  119  205 
 3398  สรุปผลการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1/2561 2018-03-16 11:04:43  ชุลีพร  252  328