ดาวน์โหลดจาก  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

ลำดับ หัวข้อเรื่อง เวลาส่ง ผู้ส่ง โหลด เข้าชม
 3487  สรุปมติและข้อสั่งการ ประชุม คปสจ.ศก.ครั้งที่ 5/2561 2018-06-04 17:20:47  สุธาสิณี ขันทองไพบูลย์  163  168 
 3484  Power Point ประชุม คปสจ.ครั้งที่ 5-2561 2018-06-04 10:40:32  สุธาสิณี ขันทองไพบูลย์  102  94 
 3481  เร่งรัดติดตามงบค่าเสื่อมปี2560-2561 2018-05-28 14:28:34  นิธินันท์  63  78 
 3479  ข้อสั่งการ/ข้อเสนอผลการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1 ประจำปี 2561 2018-05-28 09:49:49  ชุลีพร  59  58 
 3444  Power Point ประชุม คปสจ.ศก.ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 2018-05-02 08:36:52  สุธาสิณี ขันทองไพบูลย์  174  231 
 3443  สรุปมติและข้อสั่งการ ประชุม คปสจ.ศก.ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 2018-05-02 08:35:41  สุธาสิณี ขันทองไพบูลย์  171  191 
 3416  สรุปมติและข้อสั่งการ ประชุม คปสจ.ศก.ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 2018-04-04 17:15:18  สุธาสิณี ขันทองไพบูลย์  201  285 
 3415  Power Point ประชุม คปสจ.ศก.ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ชุดที่ ๒ 2018-04-04 09:30:28  สุธาสิณี ขันทองไพบูลย์  76  145 
 3414  Power Point ประชุม คปสจ.ศก.ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ชุดที่ 1 2018-04-04 09:27:38  สุธาสิณี ขันทองไพบูลย์  87  148 
 3403  แบบติดตามรายงานงบค่าเสื่อมตามบทเฉพาะกาล 2018-03-23 14:12:13  นิธินันท์ ราศรี  100  175 
 3398  สรุปผลการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1/2561 2018-03-16 11:04:43  ชุลีพร  196  276 
 3393  เอกสารประกอบการตรวจราชการกรณีปกติรอบที่ 1-2561 2018-03-12 21:24:00  ชุลีพร  564  224 
 3386  Power Point ประชุม คปสจ.ศก.ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 2018-03-07 09:44:21  สุธาสิณี ขันทองไพบูลย์  176  294 
 3385  แก้ไขเกณฑ์Rankingตัวชี้วัดที่2,35,36 2018-03-05 11:36:02  นิธินันท์  388  437 
 3384  Updateเกณฑ์การให้คะแนนRanking2561 2018-03-04 16:43:56  นิธินันท์  636  702 
 3380  กำหนดการออก Ranking รอบที่ 1 ปี 2561 2018-03-02 13:40:37  ชุลีพร  401  352 
 3376  เกณฑ์การให้คะแนนRangking2561 2018-02-28 13:26:03  นิธินันท์ ราศรี  829  923 
 3355  PPT วิทยากร ประกอบการบรรยายการใช้โปรแกรม SMS เมื่อวันประชุม 9 กพ. 61 2018-02-12 11:47:50  บุณยวีร์ ทางามพรทวีวัฒน์  172  171 
 3347  PPT การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ : SMS 9 กพ. 61 2018-02-09 10:32:46  บุณยวีร์ ทางามพรทวีวัฒน์  88  167 
 3341  สรุปมติและข้อสั่งการ ประชุม คปสจ.ศก.ครั้งที่ 1/2561 2018-02-02 16:41:57  สุธาสิณี ขันทองไพบูลย์  307  441