ดาวน์โหลดจาก  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

ลำดับ หัวข้อเรื่อง เวลาส่ง ผู้ส่ง โหลด เข้าชม
 3378  update เกณฑ์ Ranking 2018-02-28 15:12:56  ภญ.มัลลิกา  351  360 
 3371  เกณฑ์RANKINGกลุ่มงานคุ้มครองฯ และรายละเอียดการประเมินทุกหัวข้อ 2018-02-26 15:39:49  ภญ.ฐิติพร  231  219 
 3331  สรุปผลรายงาน RDU-Q1 - 2561 (จากเวบ) 2018-01-30 09:40:06  ภญ.มัลลิกา  195  207 
 3330  แบบสรุปผลการตรวจสอบควบคุมภายในงานยาและเวชภัณฑ์ 2018-01-29 21:31:06  ภญ.มัลลิกา  105  110 
 3329  แบบสอบทานงานควบคุมภายในยาและเวชภัณฑ์ 2018-01-29 21:29:54  ภญ.มัลลิกา  78  86 
 3328  แนวทางการตรวจสอบควบคุมภายในงานยาและเวชภัณณฑ์ 2018-01-29 21:26:49  ภญ.มัลลิกา  64  52 
 3322  สรุปผลงานการซื้อร่วมและRDU ไตรมาส 1 ปี 2561 2018-01-28 22:17:53  ภญ.มัลลิกา  70  39 
 3300  OP IP 60 2018-01-19 09:08:16  มัลลิกา  79  69 
 3299  OP IP 59 2018-01-19 09:07:22  มัลลิกา  67  45 
 3228  น.แจ้ง 23 รายการเขต 10 GPO 2017-12-04 11:42:44  ภญ.มัลลิกา  105  99 
 3226  สำเนาสัญญาซื้อร่วมเขต ข 0ึ7/2560 2017-12-04 10:49:21  ภญ.มัลลิกา  134  108 
 3225  แจ้งเวียนขั้นตอนการ download ยาขาดจาก GPO 2017-12-04 10:21:34  ภญ.มัลลิกา  98  118 
 3224  น.แจ้งสินค้าขาดชั่วคราว GPO เดือน ธค.60 2017-12-04 09:58:41  ภญ.มัลลิกา  68  43 
 3187  สำเนาสัญญาซื้อร่วมเขต ข 08/2560 2017-11-21 11:26:17  ภญ.มัลลิกา  160  124 
 3183  สำเนาสัญญาซื้อร่วมเขต ข 06/2560 2017-11-21 11:07:50  ภญ.มัลลิกา  161  114 
 3182  สำเนาสัญญาซื้อร่วมเขต ข 05/2560 2017-11-21 11:07:12  ภญ.มัลลิกา  146  72 
 3181  สำเนาสัญญาซื้อร่วมเขต ข 04/2560 2017-11-21 11:00:19  ภญ.มัลลิกา  167  89 
 3180  สำเนาสัญญาซื้อร่วมเขต ข 03/2559 2017-11-21 10:59:20  ภญ.มัลลิกา  135  83 
 3179  สำเนาสัญญาซื้อร่วมเขต ข 02/2559 2017-11-21 10:58:44  ภญ.มัลลิกา  117  74 
 3178  สำเนาสัญญาซื้อร่วมเขต ข 01/2559 2017-11-21 10:48:11  ภญ.มัลลิกา  126  74