ดาวน์โหลดจาก  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

ลำดับ หัวข้อเรื่อง เวลาส่ง ผู้ส่ง โหลด เข้าชม
 3724  ผลตรวจผักโรงครัวปีงบประมาณ 2561 2018-12-03 09:49:06  พรพิมล ผักไหม  32  43 
 3708  ผลวิเคราะห์ผักโรงครัว โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 2018-11-16 14:08:37  พรพิมล ผักไหม  43  60 
 3672  ผลวิเคราะห์ผักโรงครัว โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ประจำเดือนตุลาคม 2561 2018-10-17 16:21:18  พรพิมล ผักไหม  73  103 
 3653  คู่มือ ตาไว for health 4-5/10/61 2018-10-04 09:53:52  พัฐเดช มกรารัตต์  130  187 
 3641  ผลตรวจวิเคราะห์ผักโรงครัว โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ประจำเดือน กันยายน 2561 2018-09-26 11:28:15  พรพิมล ผักไหม  80  178 
 3632  เอกสารประกอบการอบรมถอดบทเรียนโฆษณาฯเขต 10 วันที่19กย.61 2018-09-18 19:31:37  ภญ.ฐิติพร  65  50 
 3611  ผลตรวจวิเคราะห์ผักโรงครัว โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ประจำเดือน สิงหาคม 2561 2018-09-06 09:13:48  ภญ.จินดาพร อุปถัมภ์  77  110 
 3605  ทิศทางการดำเนินงาน คบส.ปี 2562 2018-08-28 14:16:40  ภญ.มัลลิกา  137  134 
 3604  เอกสารประกอบการประชุมสรุปผลงาน ปจป.2561 2018-08-28 14:15:07  ภญ.มัลลิกา  122  78 
 3571  ผลตรวจวิเคราะห์ผักโรงครัว โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 2018-08-07 09:55:40  ภญ.จินดาพร อุปถัมภ์  76  113 
 3561  ผลตรวจวิเคราะห์เนื้อหมู 22 อำเภอ จ.ศรีสะเกษ ปี 2561 2018-07-24 09:14:47  ภญ.จินดาพร อุปถัมภ์  150  157 
 3560  ผลตรวจวิเคราะห์น้ำมันทอดอาหาร 22 อำเภอ จ.ศรีสะเกษ ปี 2561 2018-07-24 09:11:36  ภญ.จินดาพร อุปถัมภ์  116  152 
 3542  ผลตรวจวิเคราะห์ผักโรงครัว โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 2018-07-06 10:50:42  ภญ.จินดาพร อุปถัมภ์  195  233 
 3520  ประกวดผลงานวิชาการสาขาพยาบาลและส่งเสริมคุณภาพ 2018-06-25 15:03:08  ภญ.นุชรินทร์ ศิลาคำ  438  141 
 3505  แบบตรวจคลินิกกายภาพบำบัด 2018-06-14 09:22:44  อินทุภา  84  65 
 3504  แบบตรวจคลินิกกายภาพบำบัด 2018-06-14 09:22:44  อินทุภา  80  41 
 3503  แบบตรวจคลินิกการพยาบาล 2018-06-14 09:22:04  อินทุภา  224  80 
 3502  แบบตรวจคลินิกแพทย์แผนไทย 2018-06-14 09:21:13  อินทุภา  146  34 
 3501  แบบตรวจคลินิกเวชกรรม/เวชกรรมเฉพาะทาง 2018-06-14 09:20:36  อินทุภา  97  42 
 3500  แบบตรวจคลินิกทันตกรรม 2018-06-14 09:14:32  อินทุภา  81  43