ดาวน์โหลดจาก  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

ลำดับ หัวข้อเรื่อง เวลาส่ง ผู้ส่ง โหลด เข้าชม
 3505  แบบตรวจคลินิกกายภาพบำบัด 2018-06-14 09:22:44  อินทุภา  10 
 3504  แบบตรวจคลินิกกายภาพบำบัด 2018-06-14 09:22:44  อินทุภา 
 3503  แบบตรวจคลินิกการพยาบาล 2018-06-14 09:22:04  อินทุภา  21  22 
 3502  แบบตรวจคลินิกแพทย์แผนไทย 2018-06-14 09:21:13  อินทุภา 
 3501  แบบตรวจคลินิกเวชกรรม/เวชกรรมเฉพาะทาง 2018-06-14 09:20:36  อินทุภา 
 3500  แบบตรวจคลินิกทันตกรรม 2018-06-14 09:14:32  อินทุภา 
 3499  แบบตรวจคลินิกแผนจีน 2018-06-14 09:12:42  อินทุภา 
 3497  เอกสารการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ อย.น้อย 2561 2018-06-11 16:05:13  ภญ.จินดาพร อุปถัมภ์  50  67 
 3478  ฐานข้อมูลสถานพยาบาลเอกชนเพื่อใช้ในการตรวจสถานพยาบาลประจำปี ณ พค ๖๑ 2018-05-28 08:52:16  อินทุภา ทองพันชั่ง  62  56 
 3460  รายละเอียดการดำเนินโครงการโฆษณาฯเขต 10 2018-05-10 17:30:33  ภญ.ฐิติพร  56  58 
 3378  update เกณฑ์ Ranking 2018-02-28 15:12:56  ภญ.มัลลิกา  472  649 
 3371  เกณฑ์RANKINGกลุ่มงานคุ้มครองฯ และรายละเอียดการประเมินทุกหัวข้อ 2018-02-26 15:39:49  ภญ.ฐิติพร  295  363 
 3331  สรุปผลรายงาน RDU-Q1 - 2561 (จากเวบ) 2018-01-30 09:40:06  ภญ.มัลลิกา  252  325 
 3330  แบบสรุปผลการตรวจสอบควบคุมภายในงานยาและเวชภัณฑ์ 2018-01-29 21:31:06  ภญ.มัลลิกา  123  201 
 3329  แบบสอบทานงานควบคุมภายในยาและเวชภัณฑ์ 2018-01-29 21:29:54  ภญ.มัลลิกา  96  172 
 3328  แนวทางการตรวจสอบควบคุมภายในงานยาและเวชภัณณฑ์ 2018-01-29 21:26:49  ภญ.มัลลิกา  80  125 
 3322  สรุปผลงานการซื้อร่วมและRDU ไตรมาส 1 ปี 2561 2018-01-28 22:17:53  ภญ.มัลลิกา  95  112 
 3300  OP IP 60 2018-01-19 09:08:16  มัลลิกา  99  141 
 3299  OP IP 59 2018-01-19 09:07:22  มัลลิกา  82  112 
 3228  น.แจ้ง 23 รายการเขต 10 GPO 2017-12-04 11:42:44  ภญ.มัลลิกา  173  184