ดาวน์โหลดจาก  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

ลำดับ หัวข้อเรื่อง เวลาส่ง ผู้ส่ง โหลด เข้าชม
 3632  เอกสารประกอบการอบรมถอดบทเรียนโฆษณาฯเขต 10 วันที่19กย.61 2018-09-18 19:31:37  ภญ.ฐิติพร  11  11 
 3611  ผลตรวจวิเคราะห์ผักโรงครัว โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ประจำเดือน สิงหาคม 2561 2018-09-06 09:13:48  ภญ.จินดาพร อุปถัมภ์  21  50 
 3605  ทิศทางการดำเนินงาน คบส.ปี 2562 2018-08-28 14:16:40  ภญ.มัลลิกา  68  68 
 3604  เอกสารประกอบการประชุมสรุปผลงาน ปจป.2561 2018-08-28 14:15:07  ภญ.มัลลิกา  44  45 
 3571  ผลตรวจวิเคราะห์ผักโรงครัว โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 2018-08-07 09:55:40  ภญ.จินดาพร อุปถัมภ์  36  84 
 3561  ผลตรวจวิเคราะห์เนื้อหมู 22 อำเภอ จ.ศรีสะเกษ ปี 2561 2018-07-24 09:14:47  ภญ.จินดาพร อุปถัมภ์  96  124 
 3560  ผลตรวจวิเคราะห์น้ำมันทอดอาหาร 22 อำเภอ จ.ศรีสะเกษ ปี 2561 2018-07-24 09:11:36  ภญ.จินดาพร อุปถัมภ์  64  118 
 3542  ผลตรวจวิเคราะห์ผักโรงครัว โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 2018-07-06 10:50:42  ภญ.จินดาพร อุปถัมภ์  149  187 
 3520  ประกวดผลงานวิชาการสาขาพยาบาลและส่งเสริมคุณภาพ 2018-06-25 15:03:08  ภญ.นุชรินทร์ ศิลาคำ  204  124 
 3505  แบบตรวจคลินิกกายภาพบำบัด 2018-06-14 09:22:44  อินทุภา  47  55 
 3504  แบบตรวจคลินิกกายภาพบำบัด 2018-06-14 09:22:44  อินทุภา  36  32 
 3503  แบบตรวจคลินิกการพยาบาล 2018-06-14 09:22:04  อินทุภา  102  71 
 3502  แบบตรวจคลินิกแพทย์แผนไทย 2018-06-14 09:21:13  อินทุภา  57  22 
 3501  แบบตรวจคลินิกเวชกรรม/เวชกรรมเฉพาะทาง 2018-06-14 09:20:36  อินทุภา  54  32 
 3500  แบบตรวจคลินิกทันตกรรม 2018-06-14 09:14:32  อินทุภา  43  29 
 3499  แบบตรวจคลินิกแผนจีน 2018-06-14 09:12:42  อินทุภา  25  14 
 3497  เอกสารการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ อย.น้อย 2561 2018-06-11 16:05:13  ภญ.จินดาพร อุปถัมภ์  99  85 
 3478  ฐานข้อมูลสถานพยาบาลเอกชนเพื่อใช้ในการตรวจสถานพยาบาลประจำปี ณ พค ๖๑ 2018-05-28 08:52:16  อินทุภา ทองพันชั่ง  209  99 
 3460  รายละเอียดการดำเนินโครงการโฆษณาฯเขต 10 2018-05-10 17:30:33  ภญ.ฐิติพร  118  102 
 3378  update เกณฑ์ Ranking 2018-02-28 15:12:56  ภญ.มัลลิกา  559  729