ดาวน์โหลดจาก  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ หัวข้อเรื่อง เวลาส่ง ผู้ส่ง โหลด เข้าชม
 3612  ดาวน์โหลด OP Analyze ล่าสุด 2018-09-06 14:52:39  ict  13  95 
 3600  แนวทางการจัดการข้อมูลบริการผู้เสียชีวิต 2018-08-28 08:51:56  วีระวุธ  114  159 
 3599  sisaketnew 2018-08-27 15:49:17  ict  68  94 
 3598  ศรีสะเกษ 2018-08-27 15:26:11  it  45  57 
 3587  โปรแกรมปรับปรุงข้อมูลประชาการ(ตาย) 2018-08-20 14:53:58  วราวุธ  91  146 
 3564  JUpdateSerVer (version update3) 2018-07-25 11:46:09  วราวุธ  60  123 
 3453  โปรแกรมสร้าง แฟ้ม Data Corect 2018-05-07 13:45:21  ยุพราช  715  721 
 3437  เกณฑ์การให้คะแนน ตรวจสอบเวชรเบียน 2018-04-23 08:56:18  ยุพราช  397  613 
 3423  ข้อมูลสุม เวชระเบียน เพื่อใช้ในการตรวจสอบ ประชุมตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน รพสต. 2018-04-10 13:46:05  ยุพราช  616  859 
 3348  ข้อมูลการบันทึกข้อมูล GISHEALTH รพ.สต. 2018-02-09 10:47:28  วีระวุธ  223  416 
 3325  ข้อมูลตาย jhcis โดย JUpdateSerVer (version update2) 2018-01-29 09:39:06  Asipong OHO Waravoot  598  943 
 3279  โปรแกรมและคู่มือการอับเดทข้อมูลคนตาย 2018-01-03 15:25:54  วราวุธ อสิพงษ์  347  871 
 3241  ตรวจสอบข้อมูลให้บริการก่อนวันเกิด 2017-12-08 15:20:15  ยุพราช  216  305 
 3237  บันทึกการประชุมผู้ประสานงานกีฬา 2560-12-06 2017-12-06 15:01:01  วีระวุธ  295  349 
 3233  วาระการประชุมผู้ประสานงานกีฬา 2017-12-06 08:16:38  วีระวุธ  186  304 
 3221  ตรวจสอบข้อมูลให้บริการก่อนวันเกิดและให้บริการในอนาคต 2017-12-01 13:39:41  ยุพราช  350  248 
 3000  แบบฟอร์มขอเข้าใช้ระบบ hdc ผ่านเครื่องอ่าน smart card 2017-08-01 08:30:39  ยุพราช  946  675 
 2964  ข้อมูลเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์เวชระเบียนผู้ป่วยนอกสำหรับ รพ. 2017-07-05 11:22:19  ยุพราช  376  470 
 2961  สรุปผลการตรวจสอบเวชระเบียนรายหน่วยบริการ 2017-07-04 10:26:02  วีระวุธ  531  584 
 2960  แบบฟอร์ม A1 A2 2017-07-03 15:51:00  วีระวุธ  310  454