ดาวน์โหลดจาก  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ หัวข้อเรื่อง เวลาส่ง ผู้ส่ง โหลด เข้าชม
 3453  โปรแกรมสร้าง แฟ้ม Data Corect 2018-05-07 13:45:21  ยุพราช  471  472 
 3437  เกณฑ์การให้คะแนน ตรวจสอบเวชรเบียน 2018-04-23 08:56:18  ยุพราช  347  518 
 3423  ข้อมูลสุม เวชระเบียน เพื่อใช้ในการตรวจสอบ ประชุมตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน รพสต. 2018-04-10 13:46:05  ยุพราช  584  787 
 3348  ข้อมูลการบันทึกข้อมูล GISHEALTH รพ.สต. 2018-02-09 10:47:28  วีระวุธ  198  386 
 3325  ข้อมูลตาย jhcis โดย JUpdateSerVer (version update2) 2018-01-29 09:39:06  Asipong OHO Waravoot  512  824 
 3279  โปรแกรมและคู่มือการอับเดทข้อมูลคนตาย 2018-01-03 15:25:54  วราวุธ อสิพงษ์  302  816 
 3241  ตรวจสอบข้อมูลให้บริการก่อนวันเกิด 2017-12-08 15:20:15  ยุพราช  187  280 
 3237  บันทึกการประชุมผู้ประสานงานกีฬา 2560-12-06 2017-12-06 15:01:01  วีระวุธ  269  306 
 3233  วาระการประชุมผู้ประสานงานกีฬา 2017-12-06 08:16:38  วีระวุธ  161  277 
 3221  ตรวจสอบข้อมูลให้บริการก่อนวันเกิดและให้บริการในอนาคต 2017-12-01 13:39:41  ยุพราช  330  218 
 3000  แบบฟอร์มขอเข้าใช้ระบบ hdc ผ่านเครื่องอ่าน smart card 2017-08-01 08:30:39  ยุพราช  922  651 
 2964  ข้อมูลเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์เวชระเบียนผู้ป่วยนอกสำหรับ รพ. 2017-07-05 11:22:19  ยุพราช  329  452 
 2961  สรุปผลการตรวจสอบเวชระเบียนรายหน่วยบริการ 2017-07-04 10:26:02  วีระวุธ  498  577 
 2960  แบบฟอร์ม A1 A2 2017-07-03 15:51:00  วีระวุธ  289  425 
 2929  เอกสารประกอบการอบรม ตรวจสอบความสมบูรณ์เวชรเบียนผู้ป่วยนอก 2017-06-15 14:18:19  ยุพราช  533  417 
 2915  เตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการประชุมตรวจสอบคุณภาพการให้รหัสโรค 2017-06-05 17:13:09  ยุพราช  505  660 
 2833  update รายการแฟ้มประวัติเพื่อประกอบการประชุมฯ 20 -21 เมย 60 2017-04-19 15:24:16  ยุพราช  302  555 
 2825  ครื่องมือตรวจสอบข้อมูล ระหว่าง HIS กับ DC 2017-04-07 10:58:19  ยุพราช  309  435 
 2794  ดาวน์โหลดแนวทางบริหารจัดการข้อมูล 43 แฟ้ม 2017-03-20 10:59:41  นายวีระวุธ เพ็งชัย  503  621 
 2787  โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม OP43F_Analysis 2017-03-08 14:56:41  ยุพราช  746  996