ดาวน์โหลดจาก  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ หัวข้อเรื่อง เวลาส่ง ผู้ส่ง โหลด เข้าชม
 3348  ข้อมูลการบันทึกข้อมูล GISHEALTH รพ.สต. 2018-02-09 10:47:28  วีระวุธ  147  212 
 3325  ข้อมูลตาย jhcis โดย JUpdateSerVer (version update2) 2018-01-29 09:39:06  Asipong OHO Waravoot  330  492 
 3279  โปรแกรมและคู่มือการอับเดทข้อมูลคนตาย 2018-01-03 15:25:54  วราวุธ อสิพงษ์  262  643 
 3241  ตรวจสอบข้อมูลให้บริการก่อนวันเกิด 2017-12-08 15:20:15  ยุพราช  174  189 
 3237  บันทึกการประชุมผู้ประสานงานกีฬา 2560-12-06 2017-12-06 15:01:01  วีระวุธ  221  214 
 3233  วาระการประชุมผู้ประสานงานกีฬา 2017-12-06 08:16:38  วีระวุธ  128  176 
 3221  ตรวจสอบข้อมูลให้บริการก่อนวันเกิดและให้บริการในอนาคต 2017-12-01 13:39:41  ยุพราช  319  126 
 3000  แบบฟอร์มขอเข้าใช้ระบบ hdc ผ่านเครื่องอ่าน smart card 2017-08-01 08:30:39  ยุพราช  900  554 
 2964  ข้อมูลเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์เวชระเบียนผู้ป่วยนอกสำหรับ รพ. 2017-07-05 11:22:19  ยุพราช  309  367 
 2961  สรุปผลการตรวจสอบเวชระเบียนรายหน่วยบริการ 2017-07-04 10:26:02  วีระวุธ  458  484 
 2960  แบบฟอร์ม A1 A2 2017-07-03 15:51:00  วีระวุธ  252  259 
 2929  เอกสารประกอบการอบรม ตรวจสอบความสมบูรณ์เวชรเบียนผู้ป่วยนอก 2017-06-15 14:18:19  ยุพราช  404  331 
 2915  เตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการประชุมตรวจสอบคุณภาพการให้รหัสโรค 2017-06-05 17:13:09  ยุพราช  476  573 
 2833  update รายการแฟ้มประวัติเพื่อประกอบการประชุมฯ 20 -21 เมย 60 2017-04-19 15:24:16  ยุพราช  290  480 
 2825  ครื่องมือตรวจสอบข้อมูล ระหว่าง HIS กับ DC 2017-04-07 10:58:19  ยุพราช  300  351 
 2794  ดาวน์โหลดแนวทางบริหารจัดการข้อมูล 43 แฟ้ม 2017-03-20 10:59:41  นายวีระวุธ เพ็งชัย  453  536 
 2787  โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม OP43F_Analysis 2017-03-08 14:56:41  ยุพราช  704  803 
 2772  ข้อมูลบริการคนที่เสียชีวิตก่อนวันรับบริการ 2017-02-23 12:05:27  นายวีระวุธ เพ็งชัีย  583  786 
 2757  ครื่องมือตรวจสอบข้อมูล ระหว่าง HIS กับ DC 2017-02-10 13:10:00  ยุพราช  275  364 
 2732  ข้อมูลการบริการคนที่เสียชีวิตก่อนวันรับบริกา 2017-02-03 09:37:20  นายวีระวุธ เพ็งชัีย  381  550