ดาวน์โหลดจาก  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ หัวข้อเรื่อง เวลาส่ง ผู้ส่ง โหลด เข้าชม
 3711  jUpdateserver1.02 (version update4) 2018-11-19 09:46:06  วราวุธ อสิพงษ์  118  124 
 3652  แจ้งข้อมูลบริการอนาคต 2018-10-03 17:15:47  วีระวุธ  232  332 
 3612  ดาวน์โหลด OP Analyze ล่าสุด 2018-09-06 14:52:39  ict  62  333 
 3600  แนวทางการจัดการข้อมูลบริการผู้เสียชีวิต 2018-08-28 08:51:56  วีระวุธ  220  269 
 3599  sisaketnew 2018-08-27 15:49:17  ict  127  131 
 3598  ศรีสะเกษ 2018-08-27 15:26:11  it  88  84 
 3587  โปรแกรมปรับปรุงข้อมูลประชาการ(ตาย) 2018-08-20 14:53:58  วราวุธ  143  189 
 3564  JUpdateSerVer (version update3) 2018-07-25 11:46:09  วราวุธ  97  171 
 3453  โปรแกรมสร้าง แฟ้ม Data Corect 2018-05-07 13:45:21  ยุพราช  842  846 
 3437  เกณฑ์การให้คะแนน ตรวจสอบเวชรเบียน 2018-04-23 08:56:18  ยุพราช  445  639 
 3423  ข้อมูลสุม เวชระเบียน เพื่อใช้ในการตรวจสอบ ประชุมตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน รพสต. 2018-04-10 13:46:05  ยุพราช  665  907 
 3348  ข้อมูลการบันทึกข้อมูล GISHEALTH รพ.สต. 2018-02-09 10:47:28  วีระวุธ  268  431 
 3325  ข้อมูลตาย jhcis โดย JUpdateSerVer (version update2) 2018-01-29 09:39:06  Asipong OHO Waravoot  657  981 
 3279  โปรแกรมและคู่มือการอับเดทข้อมูลคนตาย 2018-01-03 15:25:54  วราวุธ อสิพงษ์  387  884 
 3241  ตรวจสอบข้อมูลให้บริการก่อนวันเกิด 2017-12-08 15:20:15  ยุพราช  250  321 
 3237  บันทึกการประชุมผู้ประสานงานกีฬา 2560-12-06 2017-12-06 15:01:01  วีระวุธ  354  362 
 3233  วาระการประชุมผู้ประสานงานกีฬา 2017-12-06 08:16:38  วีระวุธ  235  323 
 3221  ตรวจสอบข้อมูลให้บริการก่อนวันเกิดและให้บริการในอนาคต 2017-12-01 13:39:41  ยุพราช  390  263 
 3000  แบบฟอร์มขอเข้าใช้ระบบ hdc ผ่านเครื่องอ่าน smart card 2017-08-01 08:30:39  ยุพราช  986  697 
 2964  ข้อมูลเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์เวชระเบียนผู้ป่วยนอกสำหรับ รพ. 2017-07-05 11:22:19  ยุพราช  415  480