ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงขยายเขตไฟฟ้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 240,000 บาท
อีเมล์แอดเดรส subun_131@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน 485 ม.6 ตโพนข่า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20171219122440.doc  19 ธันวาคม 2560  29 ธันวาคม 2560