ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลกันทรลักษ์

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ชุด
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 3,550,000 บาท
อีเมล์แอดเดรส thudchai2501.gmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน 446 ม.5 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20171221130912.pdf  19/12/2560  26/12/2560 
2  
 tor_sisaket20171221130945.pdf  19/12/2560  26/12/2560 
3  
 tor_sisaket20171221131025.pdf  19/12/2560  26/12/2560