ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลปรางค์กู่

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 1,518,000.-บาท
อีเมล์แอดเดรส -
ที่อยู่ของหน่อยงาน 84/2 ม.1 ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20171222152919.pdf  26/12/2560  05/01/2561