ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลไพรบึง

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศเผยแพร่แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 โรงพยาบาลไพรบึง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 18,037,195.24
อีเมล์แอดเดรส teerawutpb@gmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน 56 ม.20 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20171229112537.pdf  29/12/2560  07/01/2561 
2  
 tor_sisaket20171229112625.pdf  29/12/2560  07/01/2561 
3  
 tor_sisaket20171229112654.pdf  29/12/2560  07/01/2561 
4  
 tor_sisaket20171229112718.pdf  29/12/2560  07/01/2561 
5  
 tor_sisaket20171229112733.pdf  29/12/2560  07/01/2561 
6  
 tor_sisaket20171229112911.pdf  29/12/2560  07/01/2561