ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลไพรบึง

ชื่อเรื่อง

 

ขออนุญาติประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2560 (สขร.1)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 2,741,151.01
อีเมล์แอดเดรส teerawutpb@gmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน 56 ม.20 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20171229115359.pdf  29/12/2560  07/01/2561