ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพยุห์

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลพยุห์
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
อีเมล์แอดเดรส ssokh_nong@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน 209 ม.2 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20180104112909.rar  30/10/2560  30/09/2561