ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลห้วยทับทัน
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
อีเมล์แอดเดรส matoompeaw@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน 66 ม.6 ถ.เทศบาล 3 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20180104121826.pdf  29092560  30092561 
2  
 tor_sisaket20180104123751.pdf  29092560  30092561 
3  
 tor_sisaket20180104123839.pdf  29092560  30092561 
4  
 tor_sisaket20180104123925.pdf  29092560  30092561 
5  
 tor_sisaket20180104124029.pdf  29092560  30092561 
6  
 tor_sisaket20180104124102.pdf  29092560  30092561 
7  
 tor_sisaket20180104124319.pdf  29092560  30092561 
8  
 tor_sisaket20180104124350.pdf  29092560  30092561