ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลห้วยทับทัน
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 1,247,181.96
อีเมล์แอดเดรส matoompeaw@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน 66 ม.6 ถ.เทศบาล 3 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20180104154002.pdf  04012561  30092561 
2  
 tor_sisaket20180104154048.pdf  04012561  30092561