ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 100,720 บาท
อีเมล์แอดเดรส ssko2560@gmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน 485 ม.6 ถ.ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ต.โพนข่า อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20180105100616.pdf  8 ธันวาคม 2560  8 ธันวาคม 2560