ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศเผยแพร่ผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลห้วยทับทัน
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
อีเมล์แอดเดรส matoompeaw@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน 66 ม.6 ถ.เทศบาล 3 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20180106173318.pdf  07112560  30092561 
2  
 tor_sisaket20180106173346.pdf  07112560  30092561 
3  
 tor_sisaket20180106173401.pdf  07112560  30092561 
4  
 tor_sisaket20180106173416.pdf  07112560  30092561