ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย

ชื่อเรื่อง

 

ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 4,320 ครั้ง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 6,480,000
อีเมล์แอดเดรส utphos@yahoo.com
ที่อยู่ของหน่อยงาน 83 ม.7 ถ.เพียรพจนกิจ ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
ที่
TOR
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการประกาศ
1  
 tor_sisaket20180109100605.pdf  9 มกราคม 2561  31 มกราคม 2561